Bilimsel Program

10 Mayıs 2018, Perşembe
09:00-13:30 Kayıt İşlemleri
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
13:30-14:30 Bildiri Oturumu - 1
Oturum Başkanı :
Dr. Ümit Kesim
Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanı:
Dr. Erdal Zorba
Bildiri Oturumu - 3
Oturum Başkanı:
Dr. Erman Öncü
Bildiri Oturumu - 4
Oturum Başkanı:
Dr. Tennur Yerlisu Lapa
Bildiri Oturumu - 5
Oturum Başkanı:
Dr. Zafer Çimen
13:30-13:45

SB - 6
Havuzdan Yararlanan Engelli Yakınlarının Algıladığı Terapi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Gözde Yetim

SB - 132
Üniversite Öğrencilerinin Davranış Özellikleri ile Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi Örneği)
Fatih Bedir
SB - 234
Serbest Zaman Doyumu, Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve İş Tatmini İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Doğan
SB - 176
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turunda Spor ve Rekreasyon Alanına Katkısı
Mehmet Fatih Ertürkmen
SB - 232
Türk Spor Örgütü Personelinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Murat Şahbudak
13:45-14:00

SB - 29
Rekreasyon ve Din: Serbest Zaman Kavramına Dini Yaklaşımlar
Hamza Kaya Beşler

SB - 160
Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tülay Avcı Taşkıran

SB - 267
Yetişkinlerde Serbest Zamanda Sıkılma Algısı, Algılanan Sosyal Yetkinlik ve Benlik Saygısı Düzeyinin İncelenmesi
Feyza Meryem Kara

SB - 12
Spor Kulüplerinin Resmi İnternet Sitelerinin Sosyal Medya İletişimi ve Pazarlama İletişimi Açısından Analizi: Türkiye ve Almanya Spor Kulüpleri Araştırması
Ali Sevilmiş

SB - 21
Tüy ile Topun Buluşma Noktası: Bir Metafor Araştırması
Semra Bıdıl

14:00-14:15

SB - 141
Animatörlerin Yorgunluk Hislerinin Mesleki Tutumlarını Etkileme Biçimleri
Fatih Bedir

SB - 286
Serbest Zaman Engelleri İle Serbest Zamanda Sıkılma İlişkisi: Sağlık Hizmetleri Personeli Örneği
İsmail Aydın

SB - 11
Kadınların Yarışmacı Futbol Serüvenlerine Olanak Tanıyan Sermayeler
Pınar Öztürk

SB - 14
Futbol Hakemliğinde Cinsiyet Ayrımcılığı
Lale Orta

SB - 24
Farklı Alt Boyutlarda Spor Federasyonu Temsilcilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Atakan Tözge

14:15-14:30

SB - 341
Oyun ve Rekreasyon Alanlarını Kullanan Bireylerin Bu Alanları Kullanma Davranışlarının Soparc Sistemiyle İncelenmesi: Mersin İli Örneği
Kurtuluş Onur Kaya

SB - 225
Rekreasyonel Egzersize Katılan Yetişkinlerde Mutluluk Algısı
Ferizan Parlar

SB - 287
6-12 Yaş Grassroots Futboluna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Serkan Esen

SB - 245
Spor Kulüplerinde Küreselleşme Süreci: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği
Merve Altun Ekinci

SB - 31
Sporda Retro Pazarlama Uygulamalarının Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
Recep Fatih Kayhan

14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-16:15 PANEL - 1
Oturum Başkanı:
Dr. Metin Yaman

Herkes İçin Spor ve Rekreasyon
Dr. Erdal ZORBA

Rekreasyon: Geleceğe Bir Yolculuk
Dr. Ümit KESİM

Global Atraksiyon Sektöründe Trendler ve Polin – Bir İlham Hikayesi
Şöhret PAKİŞ

Rekreasyon Sektöründe Teori ve Uygulamanın Buluşması
Nergis ASLAN

       
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:00 AÇILIŞ TÖRENİ        
17:00-18:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
19:00-21:30 AKŞAM YEMEĞİ
11 Mayıs 2018, Cuma
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
  BİLDİRİ OTURUMU - 6
Oturum Başkanı:
Dr. Mehpare Tokay Argan
BİLDİRİ OTURUMU - 7
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Demirel
BİLDİRİ OTURUMU - 8
Oturum Başkanı:
Dr. Betül Beyazıt
BİLDİRİ OTURUMU - 9
Oturum Başkanı:

Dr. Emre Belli
BİLDİRİ OTURUMU - 10
Oturum Başkanı:
Dr. Hakan Katırcı
09:00-09:15

SB - 12
Antalya Belek Bölgesinde Golf Turizminde Etkili Olan İtici ve Çekici Faktörlerinin Belirlenmesi
Merve Kaplan

SB - 52
Otizmli Bireylere Uygulanan Bireyselleştirilmiş Egzersiz Eğitiminin Motor Gelişime Etkisi
Bircan Kavlak

SB - 333
Kadın Çalışanların Yaşam Doyumu İle Boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişki: Akdeniz Üniversitesi Örneği
Emine Bal Turan

SB - 294
Bireylerin Serbest Zaman Tutum ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi
Ekrem Öztürk

SB - 142
Spor Kulübü Yöneticilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Araştırılması
Rıza Erdal

09:15-09:30

SB - 25
Rekreatif Faaliyetlere Katılım ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Uğur Altıncıt

SB - 280
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Rekreasyon Terapisi Programı Öncesi Yürüyüş Özelliklerinin İncelenmesi
Barış Gürol

SB - 329
Engelli Sporcularda Psikolojik İyi Oluş ve Serbest Zaman Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rıfat Kerem Gürkan

SB - 191
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimine İlişkin Faktörlerin Ortaya Konması: Anadolu Üniversitesi Örneği
Ahmet Batuhan Kahyaoğlu

SB - 159
Futbol Takımlarının Amaca Yönelik Pazarlama uygulamalarının Efangelizm Davranışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ümit Can Büyükakgül

09:30-09:45

SB - 184
Kent Merkezlerinde Halka Sunulan Sportif Rekreasyon Tesis ve Hizmetlerin Belirlenmesi: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne Yönelik Bir Araştırma

Sefa Şahan Birol

SB - 231
Fiziksel Aktivite Tutumu ve Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişki

Cihan Ayhan

SB - 211
Serbest Zamanlarını Kahvehanelerde Geçiren Bireylerin Gelecek Zaman Algıları Ve Serbest Zaman Engelleri Arasındaki İlişki

Osman Gümüşgül

SB - 242
Spor Bilimleri Dergilerinde Rekreasyon Çalışmaları “ULAKBİM Veritabanı Analizi"

Yeşer Eroğlu

SB - 66
Sporun Yaygınlaştırılması-Ölçek Geliştirme

Hakan Sunay

09:45-10:00

SB - 158
Motivasyonum Algımı Etkiler mi?: Rekreasyonel Egzersiz Motivasyonunun Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları üzerine Etkisi

Özge Bekar

SB - 182
Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Egzersiz Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Elif Köse

SB - 140
Açık Alanlarda Spor Yapan Bireylerin Doğaya Bağlılıklarının İncelenmesi
Velittin Balcı

SB - 135
Olimpik Eğitim Programlarının İncelenmesi: Avustralya Örneği

Özlem Işık İnan

SB - 299
Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

İsmail Aktaş

10:00-10:30 KAHVE ARASI
  BİLDİRİ OTURUMU - 11
Oturum Başkanı:

Dr. Çiğdem Öner
BİLDİRİ OTURUMU - 12
Oturum Başkanı:

Dr. Halil Sarol
BİLDİRİ OTURUMU - 13
Oturum Başkanı:

Dr. Güney Çetinkaya
BİLDİRİ OTURUMU - 14
Oturum Başkanı:

Dr. Hakan Sunay
BİLDİRİ OTURUMU - 15
Oturum Başkanı:

Dr. Rıdvan Ekmekçi
10:30-10:45

SB - 183
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin “Rekreasyon” ve “Serbest Zaman” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

Esra Koç

SB - 115
Cumhuriyet Dönemi (Çağdaş) Türk Ressamların Eserlerinde Boş Zaman ve Rekreasyon İzleri

Şenol Göral

SB - 221
Rekreasyonel Egzersiz Katılımcılarında Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal Bağlılık

Neslihan Başkan

SB - 95
Avrupa' da Yer Alan Beş Büyük Futbol Liginde Maç Sonuçlarına Etki Eden Bazı Değişkenlerin Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ile Tespit Edilmesi

Beyza Çetin

SB - 334
Futbol Seyircilerinin Stadyum Kalitesine İlişkin Beklentileri: Bir Ön Çalışma

Alperen Halıcı

10:45-11:00

SB - 264
Sahiplerinin Perspektifinden Fitness Merkezlerinin Yönetim Stratejileri

Kubilay Öcal

SB - 152
Bedensel Engelli Olan ve
Olmayan Sporcuların Duygusal Zeka ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
Şeniz Parlakkılıç

SB - 228
Öğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlamlık ve Boş Zaman Sıkılma Algısı İlişkisi

İbrahim Aydın

SB - 241
Spor Kulüplerinde Yeni Çağın Ortak Dili: Emojiler

Volkan Aydoğdu

SB - 102
Tüm Mesele Para! : Öğrencilerin Sağlığa Zararlı Yiyecek ve İçecek Markalarının Spor Sponsorluğu Yapmasına Yönelik Bakış Açısı

Dilşad Çoknaz

11:00-11:15

SB - 43
Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan Saç Bakımı ve Güzellik Uygulamalarının Taraflar Üzerindeki Etkileri

Özge Göbel

SB - 206
Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanan Bireylerin Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Katılım Engellerine İlişkin Bir Durum Çalışması

Elif Köse

SB - 71
Park Ziyaret Motivasyonları ve Park Kullanım Tercihleri

Seden Söyler

SB - 103
Fitness Merkezlerinin İşletmecilik Sorunları ve Geleceğe Yönelik Planları: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma

Seçkin Doğaner

SB - 125
Fantezi Spor Katılım Motivasyonunun Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetler ile İlişkisinin İncelenmesi

Ersin Eskiler

11:15-11:30

SB - 61
Halı Sahalarda Maç Yapma ve Sağlık İlişkisi

Muhammed Yıldız

SB - 210
Fitness Merkezlerinden Hizmet Alan Bireylerin Serbest Zaman Kolaylaştırıcılarının Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Utku Işık

SB - 194
Su İçi Egzersizlerin Zihinsel Engelli Çocuklarda Sosyal Becerilere Etkisi

Dilek Uzunçayır

SB - 48
Yerel Halk Neden Milli Parklarını Çok Az Ziyaret Ediyor? Antalya Milli Park Kullanım Kısıtlarının İncelenmesi

Güney Çetinkaya

SB - 32
Spor Ayakkabısı Tüketicilerinin Marka Kişiliğine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Özge Güngörür

  BİLDİRİ OTURUMU - 16
Oturum Başkanı:

Dr. Funda Koçak
BİLDİRİ OTURUMU - 17
Oturum Başkanı:

Dr. H.Alper Güngörmüş
BİLDİRİ OTURUMU - 18
Oturum Başkanı:

Dr. Oğuz Özbek
BİLDİRİ OTURUMU - 19
Oturum Başkanı:

Dr. Mustafa Yaşar Şahin
BİLDİRİ OTURUMU - 20
Oturum Başkanı:

Dr. Recep Cengiz
11:30-11:45

SB - 10
Pilatese Yönelik Pembe Algılar: Erkeklerin Pilates Branşına Yönelik Algıları
Gülsüm Topal

SB - 230
Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Bağlılığı Arasındaki İlişki: Sağlık ve Zindelik Kulüpleri Örneği

Ali Çağrı Gücal

SB - 326
Rekreasyonel Katılım ve Başarılı Yaşlanma: Türkiye Perspektifi

Sinem Parlakyıldız

SB - 339
Ankara Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nde Çalışan Antrenörlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Belirlenmesi

Hakan Sunay

SB - 352
Basketbol Hakemlerinin Öz-Yeterlilik İnançları: Cinsiyet ve Hakem Klasmanı Açısından Bir Değerlendirme

Volkan Unutmaz

11:45-12:00

SB - 289
Büyükşehir Belediyelerinin Twitter Hesaplarındaki Rekreatif Etkinlik Duyurumlarının İncelenmesi

Kerem Yıldırım Şimşek

SB - 101
Rekreatif Etkinliklerin Yaşlıların Yaşam Kalitelerine Etkisi

Zekiye Başaran

SB - 351
Üniversite Öğrencileri Neden Aktif Değiller? Katılımsal Engeller

Seçkin Doğaner

SB - 304
Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Yener Aksoy

SB - 65
Fitness Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Hizmet Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

Umut Davut Başoğlu

12:00-12:15

SB - 15
Boş Zaman Şah-Matı! Satrançla İlgili Sanal Topluluklar Üzerine Bir Netnografi Çalışması

Gözde Yetim

SB - 252
Rekreasyonel Etkinliklere Katılım ve Eğitim Stresi İlişkisi: KKTC ve Türkiye Örneği

Umut Nalbant

SB - 349
Rekreasyonel Tenise Katılım: Tenis Etkinliklerine Katılan Çocukların Mutluluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Kubilay Kayapınar

SB - 239
Taraftarların Passolig Uygulamasına Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma

Nurettin Göksu Çini

SB - 353
Futbol Seyircilerinin Sporla İlgileniminin Spor Tüketim Davranışlarına Etkisi

Osman Özen Güler

12:15-12:30

SB - 151
Kış Turizminde Animasyon Hizmetleri ve Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Yeterlilik Düzeyleri (Erzurum Palandöken Örneği)

Ahmet Şirinkan

SB - 324
Buzun Üzerinde Durabilmek: Kadın Buz Hokeycilerin Deneyimleri

Sena Nur Doğusan

SB - 226
Kadınların Rekreasyona Katılımını Anlamak: Engeller ve Kolaylaştırıcılar

Vildan Akbulut

SB - 201
Özel ve Kamu İşletmelerinde Çalışanların Nepotizm Algılarının Araştırılması

Emre Belli

SB - 293
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

M.Hakan Mayda

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:30 PANEL - 2
Oturum Başkanı:

Dr. Mehmet Günay

Türk Spor Politikaları ve Geleceğe Yansımaları
Dr. A. Azmi YETİM

Mu Te De (Mu Te Ex)? Spor Pazarlamasındaki İzdüşümler
Dr. Metin ARGAN

Rekreasyon mu? Spor Yönetimi mi? Türkiye ve Dünya’daki Örnek Uygulamaları

Dr. Rıdvan EKMEKÇİ

NİTEL ARAŞTIRMA SEMİNERİ
Dr. Taner Altın

     
15:30-15:45 KAHVE ARASI
  BİLDİRİ OTURUMU - 21
Oturum Başkanı:

Dr. Umut Davut Başoğlu

NİTEL ARAŞTIRMA SEMİNERİ
Dr. Taner Altın

BİLDİRİ OTURUMU - 22
Oturum Başkanı:

Dr. Faik Ardahan
BİLDİRİ OTURUMU - 23
Oturum Başkanı:

Dr. Neşe Aslan
BİLDİRİ OTURUMU - 24
Oturum Başkanı:

Dr. Veli Onur Çelik
15:45-16:00

SB - 75
Spor Yapmayan ve Kamusal Spor Tesislerinde Spor Yapan Bireylerin Sosyal Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi

Gülsüm Yılmaz

SB - 104
Sportif Etkinliklerin Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Öfke Düzeyine Etkisi

Zekiye Başaran

SB - 243
Özel Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Spora Yönelme Nedenleri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri

Hakan Sunay

SB - 297
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinde Algıladıkları Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi

M.Hakan Mayda

16:00-16:15

SB - 77
Genç B Kategorisinde Yarışan Voleybolcuların Liderlik Özellikleri ile Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Neşe Genç

SB - 83
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Fizik Aktivite Düzeyleri Araştırması

Onur Oral

SB - 345
Çocuklarda Atılganlık Düzeyinin İncelenmesi

Yener Aksoy

SB - 39
Bir Nefretin Anatomisi: Spor Gazetelerinde Nefret Söylemi

Kadir Çalışkan

16:15-16:30

SB - 96
Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Eğilim Düzeylerinin Araştırılması

Yunus Sinan Biricik

SB - 86
Doğa Yürüyüş Parkurları Mobil Uygulama İncelemesi “Kocaeli Yürüyüş Parkurları Örneği"

Levent Atalı

SB - 105
Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Araştırılması: Türkiye Örneği

Cihan Ayhan

SB - 45
Amerika’ da Rekreasyon ve Spor Yonetimi: Florida Eyaleti Uygulamaları

Hamza Kaya Beşler

16:30-16:45

SB - 99
Hokey Milli Takım Antrenörlerinin Türkiye'de Hokeyin Gelişimine Yönelik Bakış Açıları

Elif Camekan

SB - 89
Bilet(Siz)İm! Etkinlik Biletlerine İlişkin E-Şikâyetler

Mehmet Tahir Dursun

SB - 109
10-11 Yaş Grubuna Uygulanan Step ve Halk Oyunları Aktivitelerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi

Okan Serhat Tuncil

SB - 177
Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarında Tutumlarının İncelenmesi: Kırıkkale İli Örneği

Hatun Şengül

  BİLDİRİ OTURUMU - 25
Oturum Başkanı:

Dr. Fatih Hazar
BİLDİRİ OTURUMU - 26
Oturum Başkanı:

Dr. S. Cem Dinç
BİLDİRİ OTURUMU - 27
Oturum Başkanı:

Dr. Kerem Y. Şimşek
BİLDİRİ OTURUMU - 28
Oturum Başkanı:

Dr. İlbilge Özsu
16:45-17:00

SB - 203
Büyük Spor Organizasyonlarının Etkileri: 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympıcs) Örneği

Ali Eraslan

SB - 28
Rekreatif Amaçlı Sportif Faaliyetlere Katılan Kadınların Sağlık İnançlarının İncelenmesi

Ceyda Nur Taşkın

SB - 131
Ev Hanımlarının Sportif Rekreasyonel Etkinliklere Aktif Katılımda Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum Örneği)

Levent Önal

SB - 301
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi

M.Hakan Mayda

17:00-17:15

SB - 254
Stalker Sporcular: Sporcuların Instagram Kullanımı ve Diğer Profillere Gizlice Bakma Nedenlerinin İncelenmesi

Okan Ünver

SB - 112
Ulusal Günlük Gazetelerde Yer Alan 2016 Rio Olimpiyat Haberlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

İrem Sarıkulak

SB - 136
“Fiziksel Aktivite Engel Tanımaz mı?” Engelli Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi

Melih Sungur

SB - 166
Türkiye’ de Kamuya Ait Spor Salonu Yatırımlarının Planlama Süreci Enflasyon ve Maliyet İlişkisi

Melih N. Salman

17:15-17:30

SB - 255
Spor Sektörü Bize Ne Söylüyor? Spor Yönetimi Stajlarına Yönelik Bir İnceleme

Dilşad Çoknaz

SB - 117
Üniversite Öğrencilerinin Zamanı Doğru Kullanma Becerilerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)

Muhammet Eyüp Uzuner

SB - 138
Farklı Fakültelerden Spor ile İlgili Ders Alan Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

Levent Atalı

SB - 291
Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kendi Kendine Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi

Esra Çetin

17:30-17:45

SB - 258
Türkiye’de Üniversitelere Bağlı Spor Merkezlerinin Yönetim Yapılarının İncelenmesi

Sümeyra Orhan

SB - 124
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

Okan Serhat Tuncil

SB - 165
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basketbol Altyapı Takımları Antrenörlerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ayşe Demir

SB - 236
Yoganın Bilişsel Beceriler Üzerine Etkisi

Meltem Karaaslan

17:45-18:15 POSTER TARTIŞMALARI
Rekreasyon
Oturum Başkanı:
Dr. Murat Uygurtaş
  POSTER TARTIŞMALARI
Spor Yönetimi
Oturum Başkanı:
Dr. Osman Gümüşgül
19:00-21:30 AKŞAM YEMEĞİ
12 Mayıs 2018, Cumartesi
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
  BİLDİRİ OTURUMU - 29
Oturum Başkanı:

Dr. Şebnem Cengiz
BİLDİRİ OTURUMU - 30
Oturum Başkanı:

Dr. Müge Munusturlar
BİLDİRİ OTURUMU - 31
Oturum Başkanı:

Dr. Ersin Eskiler
BİLDİRİ OTURUMU - 32
Oturum Başkanı:

Dr. Yeşim Albayrak Kuruoğlu
BİLDİRİ OTURUMU - 33
Oturum Başkanı:

Dr. Hüseyin Gökçe
09:00-09:15

SB - 208
Elit Yıldız Greko-Romen Güreşçilerde Vücut Ağırlığı Kayıp Yöntemleri ve Etkileri

Özkan Işık

SB - 322
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarında Engel Oluşturabilecek Faktörlerin Belirlenmesi

Yusuf Dumlu

SB - 143
Kent Merkezlerinde Halka Sunulan Sportif Rekreasyon Hizmet ve Tesislerin Bilinilirliğinin Sağlanmasında Yerel Medyanın Farkındalıklarının Belirlenmesi

Elif Aydın

SB - 363
Hentbol ve Basketbolda Kadın Elit Sporcuların Antrenörleri ile Olan İletişim Düzeyi

Musa Çon

SB - 313
Fitness Merkezlerinden Hizmet Alan Bireylerin Serbest Zaman Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

Tolga Beşikçi

09:15-09:30

SB - 360
12-13 Yaş Sporcuların ve Sedanterlerin Denge ve Bazı Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Murat Son

SB - 139
Atlı Spor Kulüplerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ali Ekber Ün

SB - 144
Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Yapma Durumlarına Göre Umutsuzluk Düzeyinin İncelenmesi

Enis Çolak

SB - 288
Türk Spor Yönetimi Tarihinden Bir Kesit: Yapısal ve Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Devletçilik Süreci

Cihan Ulun

SB - 318
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Belkıs Kocadayı
09:30-09:45

SB - 16
İşitme Engelli 10-15 Yaş Grubu Çocuklarda Görsel Uyaranların (Resim, Video Vb.) Motor Beceri Öğretimine Katkısının Araştırılması
Ahmet Şirinkan

SB - 36
Aylaklar Sınıfı: Rekreasyon Amaçlı Sanal Kaytarma

Mehmet Tahir Dursun

SB - 145
Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Betül Yorgun

SB - 279
Erzurum İlinde Bulunan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin İncelenmesi

Burak Erdinç Aslan

SB - 321
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılmalarını Kısıtlayan Etmenler

Rahime Nükhet Tezerdi

09:45-10:00

SB - 190
Yaşlılarda Uygulanan Pilates Egzersizlerinin Bilişsel ve Fonksiyonel Performansa Etkisi

Buket Kayaoğlu

SB - 4
Bireylerin Motosiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

Faik Ardahan

SB - 154
Belediyelerin Rekreatif Faaliyet Alanlarını Kullanan Katılımcıların Boş Zaman Motivasyon Düzeyleri ve Faaliyetlere Katılımları Sırasında Karşılaştıkları Engellerin Belirlenmesi

Muhammet Karagöz

SB - 246
Fitness Antrenörlerinin Spora Yönelik Tutumları ile İş Doyumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Muharrem Alparslan Kurudirek

SB - 340
Fiziksel Aktivite Mekanı Seçimini Etkileyen ve Fiziksel Aktivitelere Katılımı Engelleyen Unsurların İncelenmesi

Ceren Gümüşgül

10:00-10:30 KAHVE ARASI
  BİLDİRİ OTURUMU - 34
Oturum Başkanı:

Dr. Velittin Balcı
BİLDİRİ OTURUMU - 35
Oturum Başkanı:

Dr. Orcan Mızrak
BİLDİRİ OTURUMU - 36
Oturum Başkanı:

Dr. Aydoğan Aydoğdu
BİLDİRİ OTURUMU - 37
Oturum Başkanı:

Dr. A. Azmi Yetim
BİLDİRİ OTURUMU - 38
Oturum Başkanı:

Dr. Lale Orta
10:30-10:45

SB - 218
Rekreasyon Alanında İş Olanakları ve Aranan Özellikler: İş İlanlarına Yönelik İçerik Analizi

Hakan Demirtaş

SB - 325
Sportif Rekreasyon Dersi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sağlık Çıktılarının Belirlenmesi
Ömer Faruk Yazıcı

SB - 314
Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Tutumu ve Tutkunluk Düzeylerinin İncelenmesi
Feyza Meryem Kara

SB - 8
Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Kariyer Yönetimi Üzerine Etkisi
Şeniz Parlakkılıç

SB - 134
Grassroots Çocuk Futbolu Etkinliği Sonrası Öğretmenlerin Geri Bildirimlerinin Nitel Yöntemlerle İncelenmesi
Serkan Esen

10:45-11:00

SB - 229
Engelli ve Engelli Olmayan Bireylerin Boş Zaman Katılımı ve Problem Davranış Düzeylerinin İncelenmesi

Yusuf Alıcı

SB - 248
Rekreatif Futbol Katılımcılarının İlgilenim Düzeyleri

Osman Kırandi

SB - 157
Rekreasyonel Etkinliklerde Kişilik, İlgilenim ve Genel Doyumun Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi

İsmail Aydın

SB - 253
Spor Hizmet Sektöründe Franchise Alan İşletmecilerin Bu Sisteme Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Analiz

İbrahim Gümüşboğa

SB - 90
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Tarafından Algılanan Sosyal Desteğin Akademik Özyeterlikleri Üzerindeki Etkisi

Elif Feza Tekyazman

11:00-11:15

SB - 235
Üniversite Öğrencilerinde Açık Alan Rekreasyon Katılımı, Doğa ile İlişkili Olma ve Çevresel Tutum

Ümit Doğan Üstün

SB - 214
Aktif Spor Turizmi Etkinliklerinde Organizatörün Algılanan Kaynak Yatırımı, Tatmin ve Tekrar Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişki

Hüseyin Çevik

SB - 162
Haz ve Boş Zaman İlişkisine Elektronik Alışveriş Penceresinden Bir Bakış

Sema Emen

SB - 189
Spor Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Bağlılık Arasındaki İlişkide İlişkisel Değiştirme Maliyetinin Aracılık Etkisinin Belirlenmesi

Ersin Eskiler

SB - 171
Spor Bilimleri Fakültelerinde Görev Yapan Akademik Personelin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi

Emre Belli

11:15-11:30

SB - 244
10 Haftalık Rekreatif Oyun Programlarının 50 Yaş ve Üstü Bireylerde Yaşam ve Serbest Zaman Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir AB Projesinden Kesit

Nurullah Emir Ekinci

SB - 69
İşyeri Rekreasyonu Farkındalık Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi

R. Tayfur Özkan

SB - 70
Binicilik Aktivitesi ile Uğraşan Bireylerin Optimal Performans Duygu Durumunun Yordayıcıları Olarak Serbest Zaman Tatmini ve Benlik Saygısı
Gaye Erkmen

SB - 307
Spor Lisesi Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Bazı Yordayıcı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İsmail Aktaş

SB - 13
Sporcuların Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Sportmenlik Yönelim Boyutları Açısından İncelenmesi
Ali Sevilmiş

  BİLDİRİ OTURUMU - 39
Oturum Başkanı:

Dr. Deniz Şimşek
BİLDİRİ OTURUMU - 40
Oturum Başkanı:

Dr. Mitat Koz
BİLDİRİ OTURUMU - 41
Oturum Başkanı:

Dr. Levent Atalı
BİLDİRİ OTURUMU - 42
Oturum Başkanı:

Dr. Kubilay Öcal
BİLDİRİ OTURUMU - 43
Oturum Başkanı:

Dr. Feyza Meryem Kara
11:30-11:45

SB - 361
Üniversite Öğrencilerini Sportif Rekreasyonel Faaliyetlerden Alıkoyan Etmenler Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi

Mustafa Taylan Dağıstan

SB - 222
Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gürkan Elçi

SB - 173
Spor Turizminin Gelenekleri ve Alışkanlıkları: Dünyadan Örnekler
Neslihan Arıkan

SB - 317
Spor Yöneticiliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Bakış Açısının İncelenmesi
M. Alparslan Kurudirek

SB - 328
Medyada Rekreasyon ile İlgili Haberlerin Değerlendirilmesi
Ebru Üner Tehmen

11:45-12:00

SB - 282
Elektronik Sporla İlgilenen Bireylerin Rekreatif Etkinliklere Katılım Motivasyonunun İncelenmesi
Mert Erkan

SB - 156
Spor Eğitimi Veren Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Engelleri ile Bu Engeller ile Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi
Cezmi Yılmaz

SB - 196
SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE KATILIM MOTİVASYONU: ÜNİVERSİTE PERSONELİ ÖRNEĞİ

Tuğba Kaya

SB - 97
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerinin İncelenmesi
Yunus Sinan Biricik

SB - 336
Bireysel ve Takım Sporları Yapan Görme Engelli Bireylerin Ciddi Boş Zaman Perspektifleri, Huzur, Mutluluk ve Yaşam Anlamlarının Karşılaştırılması
Gaye Erkmen

12:00-12:15

SB - 298
Otostop Çeken Bireylerin Risk Alma Davranışı Ve Heyecan Arama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Göktuğ Yazgeç

SB - 5
Türkiye’deki Rekreasyonel Amaçlı Motor Kullanıcılarının Profilleri
Faik Ardahan

SB - 179
Uyuşturucu, Cinayet ve Kavga Oranı Yüksek Olan Bir Mahallede Rekreatif Amaçlı Kullanılan Spor Sahasının İncelenmesi: Ön Çalışma
Alican Bayram

SB - 354
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Kararlarının İncelenmesi
Dinçer Çeribaş

SB - 266
Yetişkin Bireylerin Serbest Zaman İlgilenim Düzeylerinin İncelenmesi: Rekreasyonel Koşucular Örneği
Gülseda Eraslan

12:15-12:30

SB - 300
Gökçeada Sakinlerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımın Önündeki Engellerin Belirlenmesi
Turan Akar

SB - 163
Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Can Sıkıntılarının İncelenmesi
Gizem Turhan

SB - 185
Ham Mevlana’dan Türk Dilinin Başkentine: Karaman İlinin Rekreasyonel Turizm Potansiyeline Yönelik Yerel Halk Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Serdar Elmas

SB - 295
Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki Farkın Belirlenmesi
İlhan Mesut

SB - 227
Serbest Zaman Katılımı, Üniversiteye Uyum ve Yaşam Doyumu Üzerine Bir Araştırma: Üniversite Öğrencileri Örneği
Sonnur Küçük Kılıç

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:30 PANEL - 3
Oturum Başkanı:

Dr. Metin Argan

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon
Dr. Mitat KOZ

Boş Zaman Değerlendirme ve Aile Mutluluğu
Dr. Neşe ASLAN

Macera Rekreasyonunun Olgusal İncelemesi
Dr. S. Cem DİNÇ
NİTEL ARAŞTIRMA SEMİNERİ
Dr. Taner Altın
     
15:30-15:45 KAHVE ARASI
  BİLDİRİ OTURUMU - 44
Oturum Başkanı:

Elif Aydın
NİTEL ARAŞTIRMA SEMİNERİ
Dr. Taner Altın
BİLDİRİ OTURUMU - 45
Oturum Başkanı:

Dr. Yavuz Yıldız
BİLDİRİ OTURUMU - 46
Oturum Başkanı
:
Dr. Yeter A. Ekmekçi
BİLDİRİ OTURUMU - 47
Oturum Başkanı:

Dr. Dilşad Çoknaz
15:45-16:00

SB - 305
Zihinsel Engelli Gençlerde Rekreasyon Aktivitelerine Katılımın Belirlenmesi
Fatih Hazar

SB - 205
Eskişehir Halkının Boş Zaman Motivasyonunun İncelenmesi
Ahmet Batuhan Kahyaoğlu

SB - 187
Spor Lisesi ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Feyzullah Koca

SB - 344
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Adil Dünya İnançları ve Sosyal Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişki
Mustafa Yaşar Şahin

16:00-16:15

SB - 306
TV mi? Yoksa Başka Aktivite mi?
Sema Emen

SB - 207
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
İlimdar Yalçın

SB - 58
Erkek Dünyasında Pembe Kartlar: Kadın Hakem Algısı
Sabiha Gizem Engin

SB - 284
Erasmus+ Sport Projeleri Kapsamında Türkiye’ nin Değerlendirilmesi
Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi

16:15-16:30

SB - 308
Doğa Yürüyüşlerine Katılan Bireylerin Çevresel Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Onur Yapılı

SB - 212
Serbest Zaman Engelleri ve Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi
Elif Köse

SB - 250
Pazarlama Stratejileriyle Dikkat Çeken Bir Spor Organizasyonu: NBA
Can Çavin Ötkan

SB - 355
Özerklikten Günümüze Spor Federasyonları Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin İncelenmesi
Özgün Parasız

16:30-16:45

SB - 350
Düzenli Fiziksel Etkinliklere Katılan Bireylerin Serbest Zaman Doyumu Serbest Zamanlarda Algılanan Özgürlük ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri
Murat Uygurtaş

SB - 215
Mobil Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi İçin Pilot Çalışma
Buket Öner

SB - 342
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sermin Ağralı Ermiş

SB - 359
E-Spor Endüstrisine Bakış: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması
Deniz Dinçsoy

  BİLDİRİ OTURUMU - 48
Oturum Başkanı:

Dr. Gaye Erkmen
BİLDİRİ OTURUMU - 49
Oturum Başkanı:

Dr. Süleyman Munusturlar
BİLDİRİ OTURUMU - 50
Oturum Başkanı:

Dr. Sefa Şahan Birol
BİLDİRİ OTURUMU - 51
Oturum Başkanı:

Dr. Yeşer Eroğlu
16:45-17:00

SB - 364
Bir Açık Alan Rekreasyonu Dağcılık Faaliyetlerine Katılımın Değerlendirilmesi: Kastamonu Ilgaz Dağı Örneği
Burcu Tütüncü

SB - 268
Rekreasyon ve Fiziksel Aktivite Mekanı Olarak Çocuk Oyun Parklarının Durumu
Yeliz İlgar

SB - 259
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Esra Çetin

SB - 362
Türk Konseyi Birinci Üniversite Spor Oyunlarına Katılan Elit Sporcuların İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
Vedat Erim

17:00-17:15

SB - 256
Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Futbol ve Hentbol Branşlarındaki Öğrencilerin Saldırganlık Düzeyleri: Akdeniz Üniversitesi Örneğ
i
Alkan Uğurlu

SB - 263
Boş Zaman Ürün ve Hizmetini Satın Alma Tarzı Ölçeği’ nin Geliştirilmesi
Kerem Yıldırım Şimşek

SB - 188
Spor ve Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Görsel Sanatlara Karşı Tutumların Araştırılması
Feyzullah Koca

SB - 285
Sosyal Kaynaştırma ve Uyumlandırma Aracı Olarak Çocuk Futbolunun Kullanılmasının Nicel Yöntemlerle İncelenmesi: Pendik İlçesi Örneği
Serkan Esen

17:15-17:30

SB - 262
Yetişkin Bireylerde Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler, Serbest Zaman Engelleriyle Baş Etme Stratejileri ve Fiziksel Aktivite Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi
Gül Yamaner

SB - 238
Üniversite Öğrencilerinin Doğaya Yönelik Bağlılıklarının Belirlenmesi
Gizem Turhan

SB - 261
Türkiye ve Olimpiyatlarda Başarılı Olan Ülkelerde Spor Federasyonlarının Yapıları
Alper Yıldız

SB - 357
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Sporda Çocuk Koruma Politika ve Uygulamalarının İncelenmesi
Özgün Parasız

17:30-17:45

SB - 198
Türkiye’de Doğa Üzerine Yürütülen Bilimsel Çalışmaların Betimsel Olarak İncelenmesi
Erdal Ozan Çelik

SB - 283
Doğa ve Macera Rekreasyonu Katılımcılarının Baskın Beyin Alanları, Aleksitimi ve Risk Alma Davranış İlişkisinin İncelenmesi
Özge Yavaş Tez

SB - 51
Yaşlılıkta Boş Zaman Aktivitelerine Katılım ve Katılım ile İlgili Boyutların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Tuba Sevil

SB - 260
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ na Bağlı Gençlik Kamplarındaki Liderlerin Etkinlik Liderliğine Bakış Açılarının İncelenmesi
Sümeyra Orhan

17:45-21:30 ARA ve AKŞAM YEMEĞİ
13 Mayıs 2018, Pazar
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
  BİLDİRİ OTURUMU - 52
Oturum Başkanı:

Dr. Fatma İlker Kerkez
BİLDİRİ OTURUMU - 53
Oturum Başkanı:

Dr. Sonnur Küçük Kılıç
BİLDİRİ OTURUMU - 54
Oturum Başkanı:

Dr. Mine Müftüler
BİLDİRİ OTURUMU - 55
Oturum Başkanı:

Dr. Halil Çolak
BİLDİRİ OTURUMU - 56
Oturum Başkanı:

Dr. Ümit Doğan Üstün
09:00-09:15

SB - 46
Farklı Kategorilerde Yarışan Ritmik Cimnastikçilerin Patlayıcı Kuvvetlerinin ve Ön Split Esnekliklerinin Belirlenmesi
Berfin Serdil Örs

SB - 130
Spor Tüketimi Ölçeği Geliştirme Çalışması
Övünç Erdeveciler

SB - 281
Çocukların Spora Katılımına İlişkin Ailelerin Beklentileri ve Gözlemlerinin İncelenmesi
Sırrı Cem Dinç

SB - 290
Spor Yöneticisi Adayalarının Kültürlerarası Duyarlılıkları ve Bireysel Yenilikçilerinin İncelenmesi

Çiğdem Öner

SB - 78
Veteran Badmintoncuların Görev ve Ego Yönelimi ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
Neşe Genç

09:15-09:30

SB - 68
Plates-Aerobik
Egzersizlerinin Obez Kadınlarda Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Gamze Çetinkaya

SB - 37
Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanan Bireyler: Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları
Elif Köse

SB - 302
DO Felsefesi Antrenör Liderlik Davranışlarının Sporcu Algılarına Göre İncelenmesi
Sedef Savran

SB - 44
Rakibimin Sponsoru Benim Düşmanımdır: Rakip Takım Sponsorluğunun Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi
Caner ÖZGEN

SB - 87
Fitness Merkezlerinde Beklenen Kalite ile Algılanan Kalitenin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği
Ahmet Ferdi Koç

09:30-09:45

SB - 126
Rekreasyonel Amaçlı Bisiklet Kullanımının Seçilmiş Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Halil İbrahim CeyLan

SB - 41
Nasıl Ciddi Boş Zaman Katılımcısı Olunur? (Örnek Olay Analizi)
Utku Işık

SB - 79
Sosyo-demografik Özelliklerin Rekreasyon Katılımına Etkileri; İstanbul (Kadıkoy ve Maltepe) Örneği
Fatih Alakoç

SB - 55
Potanın Yabancı Perilerinin Türkiye ve Kadın Basketbolu Algısı
Sabiha Gizem Engin

SB - 155
Antrenör Adaylarının İletişim ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Halil Erdem Akoğlu

09:45-10:00

SB - 170
Güreşçilerde Spor Sakatlıklarının Vücut Bölgelerine Göre Dağılımının Araştırılması
Halil Çolak

SB - 292
Üniversite Yaşamına Uyum ile Serbest Zamanda Sıkılma Algısı İlişkisinin Belirlenmesi
Ali Sönmez

SB - 80
Yoga Etkinliği ile Uğraşanların Profilleri ve Yoga ile İlgili Görüşlerinin Analizi
Mehmet Satılmış Bulut

SB - 193
Kıckboks Sporcularının Serbest Zaman Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Pınar Türker

SB - 197
Rekreasyon Lisans Programlarının Öğrencilere Göre Temel Sorunları
Ayşenur Cansever

10:00-10:30 KAHVE ARASI
    BİLDİRİ OTURUMU - 57
Oturum Başkanı:

Dr. Utku Işık
BİLDİRİ OTURUMU - 58
Oturum Başkanı:

Dr. Ezgi Ertüzün
BİLDİRİ OTURUMU - 59
Oturum Başkanı:

Dr. Hüseyin Köse
BİLDİRİ OTURUMU - 60
Oturum Başkanı:

Dr. Özkan Işık
10:30-10:45

SB - 67
Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin Araştırılması
Gamze Çetinkaya

SB - 199
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Engelleri
Faruk Karadeniz

SB - 121
Psikolojik Bağlılık ve Davranışsal Sadakatin Sponsor Ürünleri Satın Alma Niyetine Etkisi
Ferhat Keskin

SB - 204
Farklı Branşlardaki Sporcuların ve Sedanter Bireylerin Uzamsal Görselleştirmelerinin Karşılaştırılması
Gürkan Selim Çelgin

10:45-11:00

SB - 85
Hiperaktivite Sendromlu Çocuklarda Rekreasyon Etkinliklerinin Psikososyal Gelişimdeki Olumlu Katkıları
Onur Oral

SB - 216
Spor Salonuna Giden Kadınlarda Kişilik İnançlarının BKİ Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Fatma İlker Kerkez

SB - 169
Sürdürülebilir Spor Yapıları Değerlendirme Aracının Oluşturulması: Futbol Yapıları Örneği
Arif Yüce

SB - 164
Brain Fit® Egzersizlerinin 4-18 Yaş Arasındaki Çocuklarda Psiko-Motor Beceri Gelişimi Üzerine Etkisi
Merve Ataçocuğu

11:00-11:15

SB - 111
“Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum” Rekreasyon Tanımının Google Arama Motoru Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi
Anıl Onur Mercanoğlu

SB - 26
Rekreatif Etkinliklere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi
Uğur Altıncit

SB - 123
Sporcu Marka İmajının Taraftar Kimliğine Etkisi: 3 Büyükler Açısından Bir Değerlendirme
Ferhat Keskin

SB - 186
16-18 Yaş Grubu Aktif Spor Yapan ve Yapmayan Adölesanların Beslenme Egzersiz Tutumları ile Beslenme Egzersiz Davranışlarının incelenmesi
Serkan Yıldız

11:15-11:30

SB - 168
Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnançlarının Belirlenmesi
Mehmet Pense

SB - 269
Kişilik Özellikleri ve Baş Etme Stratejileri: Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları
Kubilay Öcal

   
11:30-12:30 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ        
12:30-14:00 ÇIKIŞ İŞLEMLERİ