Davetli Konuşmacılar

Konuşmacı İsmi Konu İsmi
Prof. Dr. Mitat Koz Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon
Prof. Dr. A. Azmi Yetim Türk Spor Politikaları ve Geleceğe Yansımaları
Prof. Dr. Metin Argan Mu Te De (Mu Te Ex)? Spor Pazarlamasındaki İzdüşümler
Prof. Dr. Erdal Zorba Herkes İçin Spor ve Rekreasyon
Doç. Dr. Neşe Aslan Boş Zaman Değerlendirme ve Aile Mutluluğu
Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi Rekreasyon mu? Spor Yönetimi mi? Türkiye ve Dünya’daki Örnek Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi. Cem Dinç Macera Rekreasyonunun Olgusal İncelemesi
Dr. Ümit Kesim Rekreasyon: Geleceğe Bir Yolculuk
Şöhret Pakiş Global Atraksiyon Sektöründe Trendler ve Polin – Bir İlham Hikayesi
Nergis Aslan Rekreasyon Sektöründe Teori ve Uygulamanın Buluşması