İletişim

Bilimsel Sekreterya

Dr. Kerem Yıldırım ŞİMŞEK
Kongre Sekreteri

E-posta : keremys@anadolu.edu.tr
Cep Tel : 0 (531) 611 54 24

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Organizasyon Sekreteryası


Burkon Turizm & Kongre

Çekirge Cad. No: 51/2   Bursa - Türkiye
Tel : +90 224 233 40 00
Faks : +90 233 80 00
E-posta : kongre@burkon.com

www.burkon.com